Zapewnij swoim uczniom „Karierę na Maksa”Zapewnij swoim uczniom „Karierę na Maksa”
- innowacyjny pakiet wsparcia dla szkół w ramach nowych zasad
pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Doradztwo edukacyjno-zawodowe – nowe zadania

Ministerstwo Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadziło w szkołach gimnazjalnych (od bieżącego roku szkolnego) i ponadgimnazjalnych (od roku szkolnego 2012/2013) obowiązek prowadzenia działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Rozporządzenie określa zadania doradcy zawodowego i wkomponowuje wspieranie uczniów w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej w obszerny kontekst pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia doradca zawodowy (lub, jeśli w szkole nie ma doradcy zawodowego, obligatoryjnie wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, który będzie pełnił taką funkcję) jest członkiem zespołu specjalistów (razem z nimi realizując pomoc i wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), a także wykonuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz uczniów całej szkoły. Co więcej, doradca ma koordynować działania z zakresu doradztwa i podejmować współpracę w tym zakresie z innymi nauczycielami oraz otoczeniem zewnętrznym szkoły.

Zmieńmy problem w atut

Skoro zadania te zostały już szkole niejako narzucone przez MEN, proponujemy, aby nie traktować ich jako kolejnego kukułczego jaja i problemu do „odfajkowania”…

Zróbmy z doradztwa edukacyjno-zawodowego duży atut i mocny punkt swojej szkoły!

Pamiętajmy, że nowoczesne doradztwo kariery – profesjonalne wspieranie uczniów w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej – stanowi zawsze bardzo istotną wartość dodaną nawet do najlepszej oferty edukacyjnej. Wprowadzenie w fachowy sposób tych zajęć do szkoły znacznie podnosi jej prestiż w otoczeniu społecznym i jest sporym atutem w rekrutacji przyszłych uczniów.

OK, ale jak to zrobić?

Recepta brzmi:
  • zastosować innowacyjne narzędzia, metody i technologie,
  • wykorzystać edutainment, czyli: „uczyć, bawiąc”,
  • dotrzeć do młodzieży nowymi kanałami i formami przekazu,
  • przekazać nadzór nad działaniem w ręce doświadczonych specjalistów,
  • zarezerwować szkolenia pracownikom szkoły,
  • zaangażować rodziców,
  • zapewnić sobie stały dostęp do nowej wiedzy, narzędzi i materiałów.
Przejdźmy może jednak do szczegółów: Czy słyszeli Państwo o serialu edukacyjnym związanym z planowaniem kariery? Z profesjonalnymi aktorami, wieloma wątkami i fabułą trzymającą w napięciu? Filmie, który wciąga młodzież niczym najpopularniejsze seriale dużych stacji telewizyjnych?

Czy widzieli Państwo kiedykolwiek grę społecznościową, w której młodzież uczy się, jak zaplanować swoją karierę i dowiaduje się, jak rozwój osobisty jest istotny dla przyszłych sukcesów?

Jeśli nie, to – właśnie w tej chwili – jest jedyna w swoim rodzaju okazja, aby dołączyć do grona najlepszych szkół, które już wdrażają pakiet „Kariera na Maksa”.

Pakiet „Kariera na Maksa”

Pakiet „Kariera na Maksa” zawiera wysoce innowacyjne i przemawiające językiem młodzieży narzędzia. Są one przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nie są to jednak typowe, nudne produkty edukacyjne – wykorzystujemy najnowsze trendy, techniki społecznościowe, najnowsze techniki audiowizualne i niespotykane dotąd na polskim rynku narzędzia wspierające rozwój kariery uczniów - jest to serial edukacyjny dla młodzieży „Życie na Maksa”.

Oczywiście dobrze wiemy, że najlepsze nawet narzędzia to jeszcze zbyt mało, aby wdrożyć w szkole nowoczesne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Potrzebne jest, co najmniej, wsparcie metodyczne, merytoryczne, pełna obudowa dydaktyczna, szkolenia dla kadry i stały napływ materiałów i nowych źródeł wiedzy, chociażby o świecie pracy.

Pakiet „Kariera na Maksa”, który oferujemy dla szkół, to jest właśnie takie kompleksowe wsparcie – z jednej strony nowoczesne, zintegrowane narzędzia służące do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z drugiej – stała pomoc we wdrożeniu i rozwoju tych usług w szkole.Pakiet został stworzony przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, we współpracy 2 najlepszych w kraju firm specjalizujących się w realizacji projektów i tworzeniu narzędzi z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego: PROGRA (firma specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych produktów i nowoczesnego oprogramowania z zakresu poradnictwa kariery) i ECORYS Polska (jedna z najstarszych w Europie firm konsultingowych).

Pakiet „Kariera na Maksa” to jedyna tego typu oferta na rynku zapewniająca kompleksowe wsparcie. Koncepcja pakietu, jego założenia i struktura w pełni odpowiadają na potrzeby nowoczesnych szkół w zakresie realizacji usług doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i są zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Na wszystkich etapach konstruowania pakietu przechodził on rzetelne testy i poddawany był ekspertyzie specjalistów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Obsługę portalu prowadzi:
Logo PROGRA
knm@progra.pl
tel.: 58 340 95 43

Copyright © Progra Sp. z o.o.